LipoMag_Migdal
Eat12_Migdal

תזונה בחגים

חג הביכורים: חגיגה ירוקה ובריאה

חג הביכורים מציין את חגיגות הבאת תוצרת הארץ לבית המקדש. אם נחזור למטרה המקורית של החג, הרי שנוכל לחגוג חג שבועות ירוק ובריא

Eat12_HP