supherb_Fly
Laisha_Fly

מידע מקצועי

מצאתי את החיבוק לו הייתי זקוקה

גם מטפלים זקוקים לחיבוק לפעמים, במיוחד בתקופה מאתגרת כזו. השתייכות לקהילת מטפלים תומכת יכולה לעשות הבדל גדול בהרגשה ובהתפתחות המקצועית