Thymoquin_Fly
supherb_Fly

אינדקס עסקים

נוירולוגיה מותאמת אישית

המרפאה ל"נוירולוגיה מותאמת אישית" עוסקת באבחון, טיפול ומניעה של בעיות זיכרון, חשיבה, קשב ושליפה. המטרה היא טיפול בגורמים ולא רק בתסמינים, על ידי בדיקות מעבדה, תזונה, אורחות חיים ואיזון השפעות סביבתיות מזיקות

supherb_HP

הכי פופולרים

Bazelet_HP
natu_HP