Taubread_Migdal
LipoMag_Migdal

סיקור כנסי תזונה

באיזה שמן נטגן את הלביבה?

חנוכה הוא חג השמן והטיגונים. מה הן העובדות שחשוב לדעת על שמן? ואם אנחנו לא יכולים לוותר על טיגון – באיזה שמן הכי מומלץ לטגן?

LipoMag_Home