ecosap_vitamin c

Powered by WP Bannerize

Kenes_Maabadot_27.4.18

Powered by WP Bannerize

אכילה רגשית

כיצד אכילה רגשית מפעילה אותנו?

אנו מקבלים כ-250 החלטות ביום בנוגע לאוכל – מה נאכל, מתי, איך, איפה? וכד'. כאשר הבחירות שלנו מונעות ע"י רגשות הן לא משרתות אותנו. הן יקבעו בהמשך גם את איכות המזון שאנו אוכלים

Powered by WP Bannerize

Powered by WP Bannerize

הכי פופולרים