SunnyDew_Fly
SunnyDew_Fly

שתנן - Urea

Bari13_Inside

תוצר פירוק של חלבונים מהמזון. עלייה בשתנן בדם נובעת מבעיה כליתית של אי-פינוי פסולת מטבולית של חלבונים, עקב חסימת אבנים, גידולים וכו'. עלייה בשתנן בדם ובשתן נובעת מבעיה חוץ-כליתית כמו התרגשות, עודף חלבון בתפריט או מחסור בנוזלים, הגורם לשתן ולדם להיות מרוכזים. ירידה בשתנן בדם ובשתן נובעת מעודף נוזלים, אי-ספיקת כבד, הריון, הנקה או תת-תזונה.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו