Dror_Fly
barimax_3dage_Fly

ציקלמאט

DROR_Inside

ממתיק מלאכותי המכיל חומצה ציקלאמית, הכוללת מלחי נתרן וסידן. הוא התגלה בשנת 1937 והיה פופולרי לשימוש, עד שנמצא כי הוא מקדם פעילות סרטנית בגוף. הציקלמט ללא ערך קלורי, הוא יציב בחום ומסיס מאוד במים.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו