Mankai_Migdal
ECO_C_Migdal

ציקלמאט

ממתיק מלאכותי המכיל חומצה ציקלאמית, הכוללת מלחי נתרן וסידן. הוא התגלה בשנת 1937 והיה פופולרי לשימוש, עד שנמצא כי הוא מקדם פעילות סרטנית בגוף. הציקלמט ללא ערך קלורי, הוא יציב בחום ומסיס מאוד במים.

השאירו תגובה: