Dror_Fly
Bari13_Fly

פריסטלטיקה (Peristaltsis)

Bari13_Inside

תנועה גלית של שרירים במערכת העיכול. התנועה הפריסטלטית מעבירה את המזון ואת חומרי הפסולת בצינור העיכול.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו