Bari13_Fly
Bari13_Fly

מטבוליזם – חילוף חומרים (Metabolism)

מטבוליזם – חילוף חומרים (Metabolism) שם כולל לתהליכים הביוכימיים המתרחשים בגוף. יש תהליכים מטבוליים המספקים את האנרגיה הדרושה לקיום הגוף, ישנם תהליכים הבונים תאים, רקמות, איברים ועוד, ויש תהליכים שייעודם הוא הפרשת פסולת ורעלים מהגוף. כל התהליכים נועדו לאפשר קיום תקין של הגוף. חילוף החומרים כולל תהליכי אנבוליזם (בנייה) וקטבוליזם (פירוק והפרשה) בגוף.
DROR_Inside

שם כולל לתהליכים הביוכימיים המתרחשים בגוף. יש תהליכים מטבוליים המספקים את האנרגיה הדרושה לקיום הגוף, ישנם תהליכים הבונים תאים, רקמות, איברים ועוד, ויש תהליכים שייעודם הוא הפרשת פסולת ורעלים מהגוף. כל התהליכים נועדו לאפשר קיום תקין של הגוף. חילוף החומרים כולל תהליכי אנבוליזם (בנייה) וקטבוליזם (פירוק והפרשה) בגוף.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו