SunnyDew_Fly
Bari13_Fly

טעים להכיר

טעים להכיר את ד"ר מעיין בוימן משיטה

"הדברים שאנחנו אוכלים משפיעים באופן ישיר גם על בריאותנו הנפשית", אומרת ד"ר מעיין בוימן משיטה – פסיכולוגית, מרצה ויוצרת הפודקאסט "עושים פסיכולוגיה", שמתארחת אצלנו במדור לכבוד ט"ו באב

SunnyDew_HP
Bari13_HP