Sunfrost_Migdal
Sunfrost_Migdal

תהליך הפיסטור

תהליך חימום המזונות לטמפרטורות גבוהות, לצורך השמדת החיידקים הגורמים למחלות. תהליך הפיסטור מאריך גם את חיי המדף של המוצר.

השאירו תגובה: