barimax_3dage_Fly
Bari13_Fly

תהליך הפיסטור

barimax_3dage_Inside

תהליך חימום המזונות לטמפרטורות גבוהות, לצורך השמדת החיידקים הגורמים למחלות. תהליך הפיסטור מאריך גם את חיי המדף של המוצר.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו