barimax_3dage_Fly
Dror_Fly

ציטוקינים

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.
Bari13_Inside

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו