OIG_FLY_R

Powered by WP Bannerize

BARA_SUPER_FLYr

Powered by WP Bannerize

ציטוקינים

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.

חלבונים המופרשים על-ידי תאי המערכת החיסונית ומסייעים לפעילות של מערך ההגנה בגוף. הציטוקינים מתפקדים כשליחים של מערכת החיסון והם מגבירים או מדכאים את פעילותה.

השאירו תגובה: