Alternative_Migdal
Taubread_Migdal

פיטואסטרוגנים

הפיטואסטרוגנים הם רכיבים תזונתיים דמויי אסטרוגן, בעלי פעילות חלשה מזו של האסטרוגן האנדוגני, המיוצר בגוף. הם מתחרים עם ההורמון על אתרי הקישור ובכך מווסתים את פעילותו.

השאירו תגובה: