Sunfrost_Migdal
LipoMag_Migdal

פחמימות (Carbohydrate)

קבוצה חשובה של מזונות צמחיים המורכבים מפחמן, מימן וחמצן. פחמימה היא סוכר פשוט או חומר שנוצר משילוב של סוכרים פשוטים. המקורות העיקריים לפחמימות בתזונה המבוססת על מזונות מלאים הם דגנים, ירקות ופירות. מקורות אחרים הם סוכר, ממתיקים טבעיים וסירופים למיניהם.

השאירו תגובה: