Effect_Migdal
Eat12_Migdal

סטרואידים

אחת מ-5 קבוצות השומן העיקריות בגוף האדם, כאשר הנציג המוכר ביותר בקבוצה הוא הכולסטרול. הכולסטרול משמש גם כחומר המוצא ליצירת ההורמונים הסטרואידים כגון הורמוני המין והורמוני בלוטת יותרת הכליה, הקורטיקוסטרואידים. תרופות סטרואידיות הן תרופות המחקות את פעילות הסטרואידים בגוף, בעיקר פעילות נוגדת דלקת.

השאירו תגובה: