ECO_C_Migdal
Alternative_Migdal

כילומיקרונים

הכילומיקרונים נוצרים במעיים לאחר ארוחה שומנית ותפקידם הוא להוביל את השומנים מהמעיים לדם ולכבד. לאחר הגעתם לדם מגיע תפקידם של סדרת אנזימים (בעיקר האנזים ליפופרוטאין ליפאזה) למצות את השומן מתוך הכילומיקרונים, כדי שישמש כמקור אנרגיה או כדי לאגור אותו בתאי השומן.

השאירו תגובה: