Mankai_Migdal
LipoMag_Migdal

הסתיידות – התקשות עורקים (Arteriosclerosis)

התקשות של העורקים כתוצאה מהצטברות סידן בדופנות הפנימיים של העורקים. תופעה זו גורמת לאובדן גמישות העורק ולהפרעות בזרימת הדם.

הסתיידות – התקשות עורקים (Arteriosclerosis)
התקשות של העורקים כתוצאה מהצטברות סידן בדופנות הפנימיים של העורקים. תופעה זו גורמת לאובדן גמישות העורק ולהפרעות בזרימת הדם.

השאירו תגובה: