Bari13_Fly
Bari13_Fly

הסתיידות – התקשות עורקים (Arteriosclerosis)

התקשות של העורקים כתוצאה מהצטברות סידן בדופנות הפנימיים של העורקים. תופעה זו גורמת לאובדן גמישות העורק ולהפרעות בזרימת הדם.
Bari13_Inside

הסתיידות – התקשות עורקים (Arteriosclerosis)
התקשות של העורקים כתוצאה מהצטברות סידן בדופנות הפנימיים של העורקים. תופעה זו גורמת לאובדן גמישות העורק ולהפרעות בזרימת הדם.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו