Dror_Fly
SunnyDew_Fly

המוגלובין (Hemoglobin)

SunnyDew_Inside

המולקולה בתאי הדם האדומים המכילה ברזל. ההמוגלובין אחראי להעברת חמצן לתאים. ההמוגלובין מעניק לכדוריות את הצבע האדום ובחסרונו, צבע הכדוריות בהיר וקיימת אנמיה.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו