ECO_3
Novix_Festival_Migdal

דיאטות כאסח הן בזבוז זמן

מאת: האחים גיל
למה דיאטות כאסח הן בזבוז של הזמן והכסף היקרים שלכם? מה כן לעשות אם אנחנו רוצים לרדת במשקל? כמה עקרונות מאוד פרקטים ופשוטים והמשקל העודף פשוט יורד מעצמו
למה אני לא יורדת במשקל

אוכלות סרטים על המשקל שלכן? (123RF)

בסרטון הפעם, מסבירים האחים גיל למה דיאטות כאסח הן בזבוז של הזמן והכסף היקרים שלכם ומסבירים גם מה כן לעשות אם אנחנו רוצים לרדת במשקל. לא, זאת לא תורה מסיני אלא יישום של כמה עקרונות מאוד פרקטים ופשוטים והמשקל העודף פשוט יורד מעצמו.
צפייה נעימה 🙂

ECO_3_250
השאירו תגובה: