MycoRest_Fly
ReviveFoam_FlyL

צמחי מרפא

MycoRest_HP

להירגע עם פטרייה

פטריית הריישי ידועה ביכולותיה להפחית רמות לחץ מתמשך, לסייע במצבי חרדה ואף למנוע את ההשלכות של לחץ ממושך. איך נוטלים אותה ואיזה צמחים יכולים להשלים את פעולתה?

MycoRest_HP
ReviveFoam_HP