Alternative_Migdal
Alternative_Migdal

תאית (Cellulose)

תאית

תאית (Cellulose)
סוג של סיבים תזונתיים המוכר גם בשם צלולוזה. זהו הרכיב העיקרי של דופן התאים בצמחים. כמזון, התאית סופחת כמויות גדולות של מים וכך מגדילה את נפח הצואה ומרככת אותה. מקורות התאית במזון הם קליפות הפירות, הירקות והדגנים המלאים, בעיקר סובין החיטה.

השאירו תגובה: