Taubread_Migdal
LipoMag_Migdal

קסיליטול

ממתיק רב-כוהלי המצוי בפירות ובירקות ויש בו תכונות המעכבות חיידקים ועששת בשיניים. ספיגת הרב-כוהליים בדופן המעי היא איטית, כיוון שרק חלק מהקלוריות שלהם נספג במעי. הם בעלי אינדקס גליקמי נמוך וכיוון שהם לא זקוקים לאינסולין לשם ספיגה, הם אינם משפיעים על רמות הסוכר בדם. רב-כוהליים אלה מומלצים לשימוש לחולים סוכרתיים.

השאירו תגובה: