Bari13_Fly
SunnyDew_Fly

מערכת המשלים

barimax_3dage_Inside

חלק ממערכת החיסון. קבוצת חלבונים הפועלת בשיתוף פעולה ומסייעת בפעילות כנגד אלרגנים שונים. תפקיד מערכת המשלים הוא להשמיד חומרים זרים על-ידי פעילות ישירה עליהם או שיתוף עם רכיבים אחרים במערכת החיסון.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו