Mankai_Migdal
Vinia_Migdal

מערכת המשלים

חלק ממערכת החיסון. קבוצת חלבונים הפועלת בשיתוף פעולה ומסייעת בפעילות כנגד אלרגנים שונים. תפקיד מערכת המשלים הוא להשמיד חומרים זרים על-ידי פעילות ישירה עליהם או שיתוף עם רכיבים אחרים במערכת החיסון.

השאירו תגובה: