EPHARMA_FLYL

Powered by WP Bannerize

BARA_SUPER_FLYr

Powered by WP Bannerize

מערכת המשלים

חלק ממערכת החיסון. קבוצת חלבונים הפועלת בשיתוף פעולה ומסייעת בפעילות כנגד אלרגנים שונים. תפקיד מערכת המשלים הוא להשמיד חומרים זרים על-ידי פעילות ישירה עליהם או שיתוף עם רכיבים אחרים במערכת החיסון.

השאירו תגובה: