Bari13_Fly
Bari13_Fly

ביופלבונואידים (Bioflavonoid)

פלבונואידים הפעילים מבחינה ביולוגית ופועלים בצורה סינרגטית עם ויטמין C (מעצימים זה את השפעתו של זה). אף שהם אינם ויטמינים, יש הנוהגים לכנותם בשם ויטמין P.
Bari13_Inside

פלבונואידים הפעילים מבחינה ביולוגית ופועלים בצורה סינרגטית עם ויטמין C (מעצימים זה את השפעתו של זה). אף שהם אינם ויטמינים, יש הנוהגים לכנותם בשם ויטמין P.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו