Mankai_Migdal
Alternative_Migdal

ביופלבונואידים (Bioflavonoid)

פלבונואידים הפעילים מבחינה ביולוגית ופועלים בצורה סינרגטית עם ויטמין C (מעצימים זה את השפעתו של זה). אף שהם אינם ויטמינים, יש הנוהגים לכנותם בשם ויטמין P.

פלבונואידים הפעילים מבחינה ביולוגית ופועלים בצורה סינרגטית עם ויטמין C (מעצימים זה את השפעתו של זה). אף שהם אינם ויטמינים, יש הנוהגים לכנותם בשם ויטמין P.

השאירו תגובה: