SunnyDew_Fly
barimax_3dage_Fly

תאים אוסטאובלסטים

DROR_Inside

תאים בוני עצם, המרכיבים ומפרישים סיבי קולגן ורכיבים אורגנים אחרים, הנחוצים לבניית העצם ומתחילים את תהליך הקלסיפיקציה (בניית העצם). בגיל הגדילה יש לנו יותר תאים אוסטאובלסטים מתאים אוסטאוקלסטים.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו