Bari13_Fly
Bari13_Fly

אנדוספרם

רקמת האנדוספרם היא רקמת מזון האוגרת בתוכה פחמימות, שומנים וחלבונים הדרושים להזנת הנבט. היא חלק ממבנה הגרעין של הדגנים השונים.
Bari13_Inside

אנדוספרם
רקמת האנדוספרם היא רקמת מזון האוגרת בתוכה פחמימות, שומנים וחלבונים הדרושים להזנת הנבט. היא חלק ממבנה הגרעין של הדגנים השונים.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו