barimax_3dage_Fly
Bari13_Fly

אוריאה - Urea

barimax_3dage_Inside

שתנן, תוצר פירוק של חלבונים מהמזון, הנבדק בבדיקות שתן או דם, המשקפות בעיקר את מצב תפקוד הכליות.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו