HimalayaSkin_Fly
SexyDiet_Fly

איזון חומצה-בסיס

Hazug_IN

רמות של חומציות ובסיסיות ברקמות הגוף נקבעות על פי הרכב המינרלים בו. המינרלים החומציים הם: זרחן, גופרית וכלור. המינרלים הבסיסיים הם: מגנזיום, אשלגן, סידן, ברזל ועוד. היחס ביניהם הוא שקובע את מצב החומציות או הבסיסיות של אותה רקמה.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו