ecosupp_FLY

Powered by WP Bannerize

MARAVA07_RIGHTF

Powered by WP Bannerize

תאים אוסטאוקלסטים

תאים המשחררים אנזימים וחומצות, המאכלות את החלבון ואת המינרלים הנמצאים בבסיס העצם. הרס העצם הוא חלק מתהליך טבעי של התפתחות, תמיכה ותיקון העצם.

השאירו תגובה: