Bari13_Fly
Bari13_Fly

תאים אוסטאוקלסטים

Bari13_Inside

תאים המשחררים אנזימים וחומצות, המאכלות את החלבון ואת המינרלים הנמצאים בבסיס העצם. הרס העצם הוא חלק מתהליך טבעי של התפתחות, תמיכה ותיקון העצם.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו