ECO_C_Migdal
Sunfrost_Migdal

קצובה יומית מומלצת (RDA, Recommended Daily Allowance)

מינון יומי ממוצע המספק את הדרישות התזונתיות של רוב (98%-97%) האנשים הבריאים באוכלוסייה. במילים אחרות, הקצובה היומית המומלצת היא כמות הוויטמינים והמינרלים שיש להכלילם מדי יום ביומו במזון כדי שאדם בריא ישמור על בריאותו התקינה.

השאירו תגובה: