COCO_FLYL

Powered by WP Bannerize

SHUM_FLYR

Powered by WP Bannerize

מזון מותסס (Fermented food)

מזון שעבר תהליך ביוכימי שהתבצע על ידי מיקרואורגניזמים. האנזימים המצויים בחיידקים, בשמרים או בפטריות העובש הם שאחראיים לתהליכי התסיסה. בין הדוגמאות למזון מותסס ניתן לכלול מוצרי חלב (כמו גבינה ויוגורט), יין, בירה ועוד.

מזון שעבר תהליך ביוכימי שהתבצע על ידי מיקרואורגניזמים. האנזימים המצויים בחיידקים, בשמרים או בפטריות העובש הם שאחראיים לתהליכי התסיסה. בין הדוגמאות למזון מותסס ניתן לכלול מוצרי חלב (כמו גבינה ויוגורט), יין, בירה ועוד.

השאירו תגובה: