Dror_Fly
Dror_Fly

חומרים גוייטרוגנים - Goitrogens

תרכובות טבעיות המצויות במזונות שונים וגורמות להיווצרות מחלת הזפקת. תרכובות אלה גורמות להפרעות ביצירת ההורמון תירוקסין בבלוטת התריס, על-ידי כך שהן סופגות את היוד שבמזונות. ללא יוד, בלוטת התריס לא מסוגלת לייצר את ההורמונים שלה. חומרים גוייטרוגנים נמצאים בכרוב, לפת, חזרת, צנון, גרעיני חרדל, לפתית (קנולה) והקליפות הדקות האדומות של הבוטנים.
Bari13_Inside

תרכובות טבעיות המצויות במזונות שונים וגורמות להיווצרות מחלת הזפקת. תרכובות אלה גורמות להפרעות ביצירת ההורמון תירוקסין בבלוטת התריס, על-ידי כך שהן סופגות את היוד שבמזונות. ללא יוד, בלוטת התריס לא מסוגלת לייצר את ההורמונים שלה. חומרים גוייטרוגנים נמצאים בכרוב, לפת, חזרת, צנון, גרעיני חרדל, לפתית (קנולה) והקליפות הדקות האדומות של הבוטנים.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו