Alternative_Migdal
ECO_C_Migdal

חומרים גוייטרוגנים - Goitrogens

תרכובות טבעיות המצויות במזונות שונים וגורמות להיווצרות מחלת הזפקת. תרכובות אלה גורמות להפרעות ביצירת ההורמון תירוקסין בבלוטת התריס, על-ידי כך שהן סופגות את היוד שבמזונות. ללא יוד, בלוטת התריס לא מסוגלת לייצר את ההורמונים שלה. חומרים גוייטרוגנים נמצאים בכרוב, לפת, חזרת, צנון, גרעיני חרדל, לפתית (קנולה) והקליפות הדקות האדומות של הבוטנים.

תרכובות טבעיות המצויות במזונות שונים וגורמות להיווצרות מחלת הזפקת. תרכובות אלה גורמות להפרעות ביצירת ההורמון תירוקסין בבלוטת התריס, על-ידי כך שהן סופגות את היוד שבמזונות. ללא יוד, בלוטת התריס לא מסוגלת לייצר את ההורמונים שלה. חומרים גוייטרוגנים נמצאים בכרוב, לפת, חזרת, צנון, גרעיני חרדל, לפתית (קנולה) והקליפות הדקות האדומות של הבוטנים.

השאירו תגובה: