barimax_3dage_Fly
barimax_3dage_Fly

אינדקס מסת הגוף (BMI=Body Mass Index)

Bari13_Inside

שיטה לחישוב המשקל התקין, לפי היחס בין הגובה למשקל. החישוב נעשה על ידי חלוקה של משקל הגוף (בקילוגרמים) בגובה בריבוע (במטרים). ערכי BMI שבין 20 ל-24.9 נחשבים תקינים. יתר. הנוסחה לחישוב מדד מסת הגוף:
משקל (בק"ג) / גובה2 (במטרים) = BMI = אינדקס מסת גוף

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו