Mankai_Migdal
ECO_C_Migdal

תהליך הגליקציה

תהליך בו משתנה מבנה החלבון בהשפעת מולקולת סוכר. הגלוקוז וסוכרים אחרים בדם מתחברים עם החלבונים בגוף ומעוותים את המבנה הבסיסי שלהם. ככל שעולה הגיל, כך עולה רמת הסוכר בדם ושיעור הנזק לחלבונים גדל. זוהי אחת מהתיאוריות הקשורות לתהליך ההזדקנות.

השאירו תגובה: