barimax_3dage_Fly
Dror_Fly

שעועית מאש

Bari13_Inside

שעועית קטנה מיובשת ומפוצלת. בדרך כלל צִבעה צהוב לא בהיר מדי ולא כהה. שעועית זו קלה לעיכול.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו