barimax_3dage_Fly
Dror_Fly

להחזיר עטרה ליושנה

מאת: ד"ר גיל יוסף שחר (.M.D)
זמן קריאה: 2 דקות
ד"ר גיל יוסף שחר מאמין שעל מנת ליצור שינוי אמיתי בחייהם של אנשים, חייבים לתת להם את המוטיבציה לשמירת הכללים לחיים בריאים.
DROR_Inside

במשנתו הרפואית של הרמב"ם יש חידוש גדול לדורנו, הן בהשוואה לרפואה המערבית והן בהשוואה לתורות רפואה כגון האיורוודה, הרפואה הסינית, גישת ההגיינה הטבעית ועוד.

הרמב"ם ניחן בהבנה עמוקה של נפש האדם ולכן התאים את המלצותיו לא רק לפן הרפואי אלא גם לפן הנפשי של האדם. הדבר נכון הן ביחס להמלצותיו בנוגע לאכילת מוצרי חלב ובשר יחדיו והן ביחס לגישתו למחלות באופן כללי. גישה שיש בה חידוש אמיתי! הרמב"ם למשל מציין את החשיבות של שירה ונגינה להחלמה.

הרמב"ם הבין שמתן המלצות נוקשות מידי, תוך התעלמות מההשפעה הרגשית החזקה שיש למזונות על נפש האדם, תגרום ל'פריקת עול' בריאותית, מאידך הרמב"ם לא מהסס לומר את האמת על המזונות השונים שאנחנו אוכלים ואת זאת הוא עושה ללא פשרות. ניתוחיו הפיזיולוגים והקליניים מרשימים בכל קנה מידה, לאור העובדה שלא היו בידיו אמצעי הדמיה מתקדמים כפי שיש בדורנו.

לרמב"ם יש בשורה אמיתית וחדשה לחברה המערבית, בשורה עתיקה שנשכחה בקרן זווית ברבות השנים. לקחתי על עצמי את המשימה הכבדה של ניעור האבק מכתביו הרפואיים של הרמב"ם והבאת המידע באופן נגיש וברור לציבור. במחקרי מצאתי מחקרים מדעיים רבים מספור מהעשורים האחרונים התומכים בהמלצותיו של הרמב"ם ומסבירים את הטעם לדבריו.

אני מאמין שעל מנת ליצור שינוי אמיתי בחייהם של אנשים, לא מספיק לומר להם מה לעשות, אלא חייבים לתת להם את המוטיבציה לשמירת הכללים לחיים בריאים. מוטיבציה זו אפשר לתת רק באמצעות הסברים מדעיים, המועברים בשפה פשוטה ומובנת וזאת כדי שקהל השומעים יבין באמת את ההשפעה של המזונות השונים על בריאותו. רק הבנה שכלית עמוקה יכולה לחלחל למעשה בפועל וגם להישאר שם בקביעות. לכן בהרצאותיי וכן עם מטופלי, אני מקדיש חלק ניכר מהזמן, לא רק לפירוט הכללים לתזונה טבעית וחיים בריאים, אלא גם להסבר עמוק של המנגנונים הפיזיולוגים העומדים מאחורי ההמלצות הנ"ל. אין לי ספק שתוחלת החיים ואיכות החיים יכולה לעלות משמעותית בזכות הטמעת עצותיו של הרמב"ם בחברה המערבית וברור לי שאנשים רבים ימצאו מזור לגוף ולנפש בדבריו של הרמב"ם."

ד"ר גיל יוסף שחר (M.D.), רופא, בוגר הפקולטה לרפואה בטכניון, התמחה בעשר השנים האחרונות ברפואה תזונתית ובניקוי רעלים. עוסק בניתוח מעמיק ויסודי של כתבי הרפואה של גדול הרופאים של העם היהודי – הרמב"ם. עבודת הגמר שלו לתואר ד"ר לרפואה עסקה ב"השוואה מדעית בין כתבי הרפואה של הרמב"ם למדע המודרני".

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו