Alternative_Migdal
Mankai_Migdal

משאבת נתרן-אשלגן

מנגנון הפועל בניגוד למפל הריכוזים הטבעי בתא, המעביר בצורה אקטיבית (כלומר עם השקעת אנרגיה), יוני נתרן מתוך התא ומכניס אליו יוני אשלגן. המשאבה מבטיחה שמירה על ריכוז נתרן נמוך בתאים.

השאירו תגובה: