EPHARMA_FLYL

Powered by WP Bannerize

ecosapp_CU_R

Powered by WP Bannerize

משאבת נתרן-אשלגן

מנגנון הפועל בניגוד למפל הריכוזים הטבעי בתא, המעביר בצורה אקטיבית (כלומר עם השקעת אנרגיה), יוני נתרן מתוך התא ומכניס אליו יוני אשלגן. המשאבה מבטיחה שמירה על ריכוז נתרן נמוך בתאים.

השאירו תגובה: