ECO_3
Marina_Migdal

מיקי חיימוביץ' על הסוכר במזון

מאת: המערכת - תכנית תחקיר של ערוץ 2
מה יש במזון שאנו נותנים לילדים שלנו? האם כמויות הסוכר שהילדים צורכים במזון עשויות לפגוע בבריאותם ויותר מזה, לקצר את אורך חייהם? האם חוסר מודעות בנוגע לג'אנק פוד עשויה להביא למחלות ומצבים מסוכנים?

השאירו תגובה: