loading
loading

חדשות ארץ ישראליות חשובות לטיפול בסוכרת

מאת: תמיר גרבי
זמן קריאה: 2 דקות
מחקר ארץ ישראלי מעניין מוצא כי לצמח כתלה חריפה הגדל בר באדמות אזור יהודה והנגב, ונמצא בשימוש מסורתי אצל המגזר הבדואי בארץ, יש פוטנציאל מבטיח לשמש כחלק מטיפול בסוכרת מסוג 2
צמחים לטיפול בסוכרת

התמונה באדיבות שרה גולד www.wildflowers.co.il

loading

מחקר של ה"מרכז למחקר ופיתוח אזורי יהודה" בראשותו של ד"ר גורליק ובמימון של ה"מרכז הישראלי למדע" חוקר מזה כחמש שנים צמחים ארץ ישראלים לטיפול בסוכרת. במחקר בדקו חמישה עשר צמחים שנחקרו בעבודה קודמת של ה"מרכז הבוטני" ונמצאו בעלי השפעה היפוגליקמית.

שיפור ביצועים

אחת הבעיות המרכזיות בסוכרת מסוג 2 היא תנגודת לאינסולין בתאי שריר שלד ובתאי שומן. כלומר האינסולין לא "מצליח" להפעיל באופן אופטימאלי את הקולטן GLUT 4 שאמור להכניס את הסוכר לתאים הנ"ל ולכן חלק ניכר מהסוכר נשאר בזרם הדם, כדי לשפר את כניסת הסוכר לתאים, תאי בטא בלבלב מפרישים יותר אינסולין עד כדי אי ספיקה של הלבלב לאחר שנים של פתולוגיה זו ללא טיפול יעיל.

בשלב הראשוני במחקר בדקו את ההשפעה של מיצויי הצמחים באתנול במודלים של תנאי מעבדה, בעצם בדקו את יכולת המיצויים לשפר את הפעילות של GLUT 4 ואת ההפרשה של האינסולין מתאי בטא בלבלב. בשלב זה מצאו כי הצמח כלתה חריפה שיפר באופן המשמעותי ביותר את הפעילות של GLUT 4 ותאי בטא בלבלב והדגים את הפעילות ההיפוגליקמית המשמעותית ביותר.

השפעה היפוגליקמית

השלב הבא במחקר היה לבדוק את הצמח כתלה חריפה בתנאים של מודל חי. הנחת העבודה בבחירת המודל החי הייתה העובדה שגורמים מרכזיים להתפתחות סוכרת הינם תזונה והשמנה. תזונה עתירת קלוריות בכלל ופחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה בפרט גורמת להשמנה בטנית, שומן בטני מפריש הורמונים אדיפוקינים שפוגעים בתפקוד האופטימאלי של GLUT 4. לכן, כדי לאמוד את ההשפעה ההיפוגליקמית של הצמח כתלה חריפה היה חשוב לחוקרים לנסות אותו על מודל בעל רגישות גבוהה להשמנה וסוכרת. המודל שנבחר הינו מכרסמים מסוג ספמומים אשר חיים במדבר וניזונים לאורך כל חייהם מסוג אחד של מזון בעל מעט מאוד קלוריות ולכן המטבוליזם שלהם מובנה באופן רגיש מאוד לקלוריות ונוטה מאוד להשמנה.

טיפול טבעי בסוכרת

האם הכתלה החריפה תשנה את פני הטיפול בסוכרת? (pixabay_stevepb)

בשלב זה נעשו שתי שיטות כדי לאמוד את ההשפעה ההיפוגליקמית של הצמח כתלה חריפה. בראשונה האכילו את הספמומים יותר מצריכת הקלוריות שלהם בטבע ואכן הם מהר מאוד השמינו ופיתחו סוכרת. לאחר מכן החוקרים חלקו את הספמומים לשתי קבוצות ובשיניהן בצעו העמסת סוכר (מבחן שנועד כדי לבדוק את יכולת האינסולין והקולטן GLUT 4 להכניס את הסוכר לתאי שריר שלד ותאי שומן), לקבוצה אחת נתנו במקביל מיצוי אתנולי של הצמח כתלה חריפה (קבוצת הניסוי) ולקבוצה השנייה לא ניתן כלום מלבד העמסת הסוכר (קבוצת הביקורת). נמצא כי אצל קבוצת הניסוי רמות הסוכר בדם לאחר העמסת הסוכר היו משמעותית נמוכות יותר מאשר אצל קבוצת הביקורת. בשיטה השנייה חלקו את הספמומים לשתי קבוצות שקבלו למשך חודש תזונה עתירת קלוריות באופן יחסי לתזונתם בטבע ולאחת מהקבוצות שלבו למזון מיצוי אתנולי של כתלה חריפה (קבוצת הניסוי). לאחר חודש החוקרים בדקו את רמות הסוכר והשומן בדם של הספמומים ואת מידת השמנתם ומצאו הבדל משמעותי שלילי ברמות הסוכר והשומן, ובמידת ההשמנה אצל קבוצת הניסוי ביחס לקבוצת הביקורת. תוצאות אלו מצביעות על פעילות היפוגליקמית משמעותית ועקבית של מיצוי הצמח כתלה חריפה.

השלב הבא

לאור הפעילות ההיפוגליקמית שהדגים הצמח כתלה חריפה הן במודל תאים והן במודל חי לצד פעילות מונעת השמנה שחשובה מאוד למניעת סוכרת, החוקרים מציעים לנסות את הצמח במחקר על בני אדם, כדי לבדוק האם הצמח משפיע לטובה על המטבוליזם של הסוכר בבני אדם, מה המינון שמתאים והאם ההשפעה משמעותית. כרגע החוקרים מנסים לגייס מימון לעריכת המחקר הקליני מתוך תקווה שהתוצאות אכן יהיו חיוביות ואולי התרופה הבאה לסוכרת מסוג 2 תהיה ממיצוי של כתלה חריפה שגדל באדמות ארץ ישראל.

תמיר גרבי, נטורופת ND בגישה הוליסטית

השאירו תגובה: