Alternative_Migdal
Taubread_Migdal

כולסטרול

אחד מסוגי השומנים שהאדם מקבל דרך המזון (הכולסטרול האקסוגני) וכן המיוצר על-ידי איברים שונים בגוף, בעיקר הכבד (הכולסטרול האנדוגני). תפקידי הכולסטרול רבים: הוא משמש כחומר מוצא לייצור הורמונים מבלוטת יותרת הכליה, הוא משמש כחומר ליצירת הורמוני המין, הוא מרכיב חשוב במבנה מלחי המרה, הוא חשוב לבניית קרומי תאים וכמו כן, הוא משמש כחומר יסוד לוויטמין D וחשוב מאוד לתפקוד תאי העצב.

השאירו תגובה: