Bari13_Fly
barimax_3dage_Fly

הידרוגנציה

DROR_Inside

תהליך בו עוברות חומצות השומן הצמחיות (הבלתי רוויות) למצב רווי, על-ידי טיפול עם מימן, כדי להאריך את חיי המדף של מוצרי המזון ולמנוע את קלקול השמנים שבהם. תהליך ההידרוגנציה יוצר חומצות שומן חדשות מסוג טרנס, החשודות כמסוכנות לבריאות האדם. המרגרינה, לדוגמה, היא שמן צמחי שעבר תהליך של הידרוגנציה.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו