Bari13_Fly
Dror_Fly

אנתרגליקוזידים

Bari13_Inside

חומרים משלשלים, הפעילים בצמחים כדוגמת אלו-ורה (Aloe vera), סנה (Cassia senna) ואשחר
(Rhamnus purshiane), הפועלים על-ידי הגברת הפריסטלטיקה של המעיים ומעוררים את העיכול.

רוצים לדבר על הכתבה? היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו