Taubread_Migdal
Taubread_Migdal

אנזים הלקטאז

אנזים המפרק את סוכר החלב, הלקטוז. אנשים אשר קיימת אצלם כמות מעטה מהאנזים, סובלים מבעיות בעיכול החלב ומוצריו. בעיות אלה יכולות להתבטא בגזים, שלשולים וכאבי בטן.

השאירו תגובה: